Dopravný servis 04.05. - 10:20

DOPRAVNÝ SERVIS RÁDIA KOŠICE AJ VO VAŠOM MOBILE:

Stiahnite si aplikáciu, vďaka ktorej budete detailne a presne vedieť o všetkom, čo sa deje na východoslovenských cestách. NOVÝ DOPRAVNÝ SERVIS nájdete aj v aplikácii KOŠICE ONLINE, je voľne dostupný v GooglePlay a AppStore. Kliknite si na sekciu DOPRAVNÝ SERVIS, pridajte fotku, video a informácie priamo z miesta.


VŠEOBECNÁ SITUÁCIA NA CESTÁCH:

 

DOPRAVNÉ NEHODY:

- KE: medzi Košicami a Valalikmi zrazená vysoká zver, opatrne

 

Aktuálne zdržanie:

-

 

Aktuálne obmedzenia:

- KE: za Šebastovcami smer Haniska pracujú cestári, obmedzený pruh, striedavo riadená doprava, počítajte so zdržaním

- KE: na sídlisku KVP prebieha rekonštrukcia ulice Jána Pavla II vrátane obratiska autobusov na jej konci. Od Lidlu po Klimkovičovu je cesta zjednosmernená, sledujte dočasné dopravné značenie.

- KE: začali sa rekonštrukčné práce na oprave mosta pri križovatke Herlianska a Trieda arm. gen. Ludvíka Svobodu pri OC Laborec. Obmedzenia potrvajú približne do konca októbra 2021 a sú vyznačené dopravným značením. 

- KE: dopravné obmedzenia na Hlinkovej ulici pre rekonštrukciu mosta Pri Hati, z Vodárenskej na Hlinkovu smer Furča iba jeden odbočovací pruh. Na Hlinkovej medzi mostom a križovatkou s Vodárenskou obmedzené pruhy obojsmerne. Rekonštrukcia mostov by mala trvať do jesene.

- KE: Bačíkova, označený výtlk

- KE: Džungľa v smere od Tesca k leteckej škole za semaforom rozkopávka cesty, opatrne

- KE okolie: rekonštrukcia mosta cez potok Úhorná pred obcou Smolník, sledujte značenie.

- KE okolie: prebieha oprava vozovky v úseku Milhosť - Košice-odb. Valaliky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu.

- GL okolie: vo Veľkom Folkmari riadi premávku semafor, vo veľkej zákrute v smere na Kojšov

- GL okolie: semafor na moste cez Hnilec, medzi pumpou a kameňolomom

- GL okolie: cestári medzi Margecanmi a Krompachmi a premávka riadená semaforom.

- PO: Na viacerých komunikáciách na Sídlisku III budú v najbližších mesiacoch prebiehať výkopové práce, ktoré si vyžiadajú čiastočné uzávierky ulíc až do 15.11.2021.

- PO: Šarišská uzavretá, smer Jarkova.

- PO okolie: na časť prepadnutej vozovky pozor medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi, je tam aj znížená rýchlosť.

- PO okolie: Haniska, za železničným priecestím smer Kendice, dopravu riadi semafor z dôvodu frézovania cesty

- PO okolie: medzi Kapušanmi a Ladou + Nemcovcami a Lipníkmi dopravu riadi semafor z dôvodu rekonštrukcie cesty, počítajte so zdržaním. Mali by tam byť umiestnené do konca novembra. 

- PO okolie: rekonštrukčné práce na úseku cesty Demjata-Raslavice. Zdržíte sa na dvoch semaforoch.

- SNV: prebieha rekonštrukcia Duklianskej ulice. V prvej etape ide o úsek od hranice križovatky pri hoteli Metropol po železničné priecestie pri sídlisku Západ, cesta je zjednosmernená.

- VT okolie: rekreačná oblasť Domaša Dobrá je uzatvorená z oboch strán, t.j. od Detríka aj od Malej Domaše do 7.5.2021 v čase od 7:00 do 17:00 hod. kvôli píleniu nebezpečných stromov. Časy, keď bude možné prejsť cez uzatvorený úsek: 09:00 - 09:30, 11:30 - 12:30 a 15:00 - 15:30.

- D1: tunel Branisko je do 10. mája do 18:00hod. obojsmerne uzavretý kvôli pravidelnej údržbe. Obchádzka vedie po starej ceste.

 

Radary:

- KE: Južná trieda pri zastávke Stará nemocnica, smer Ryba.

- KE: mobilný radar modrá Octavia na obchvate smer Barca

- KE: strieborné SuperB, zo Zeleného dvora do KE.

 

Hliadky:

- TV okolie: Bačkov smer Dargov

 

Dlhodobé obmedzenia:

- PO: Na Škultétyho ulici platí zákaz vjazdu pre nákladné vozidlá. Dôvodom je nepriaznivý technický stav frekventovaného mosta nad železničnou traťou. Nákladná doprava je  odklonená po obchádzkovej trase cez Masarykovu alebo cez Kuzmányho ulicu. (Obmedzenie sa týka nákladných vozidiel nad 3,5 tony, ktoré majú zakázaný prejazd cez miestnu komunikáciu v úseku od križovatky s ulicami Masarykova a Kuzmányho po križovatku s Budovateľskou ulicou.)

- PO: pri výjazde z Partizánskej na Masarykovu ulicu v Prešove opätovne platí dočasný zákaz odbočenia vľavo.

- PO: V Prešove komplexná rekonštrukcia Jarkovej ulice.

- KK: Otvorený dočasný most cez rieku Poprad. Autá v smere od Popradu sú smerované cez pôvodný most, v smere od Spišskej Belej slúži provizórny most. Nový vjazd na parkovisko ku Lidlu je zo Slavkovskej ulice

- SNV: POZOR! V Spišskej Novej Vsi na ul. Starosaskej sa prepadol chodníkový most pre chodcov a cyklistov. Došlo tam k úprave dopravnej situácie na moste v smere od sídliska Mier. Na vozovke mesto pristúpilo k vyhradeniu jedného jazdného pruhu pre chodcov. Sledujte značenie a obchádzkovú trasu.

- SNV: rekonštrukcia na Duklianskej a na Štefánikovom námestí (apríl - jún 2021), začiatok 6. apríla. Postup prác rozložený na 3 etapy.  1) Križovatka pri hoteli Metropol (žel. priecestie pri sídlisku Západ – pravý jazdný pruh). 2) Križovatka pri hoteli Metropol (žel. priecestie pri sídlisku Západ – ľavý jazdný pruh). 3) Križovatka pri hoteli Metropol (veľká križovatka s Elektrárenskou ulicou- Štefánikovo námestie)