Téma 8.11. Odbory v školách a uplatnenie

Témy & Rozhovory

Väčšina žiakov sa hlási na stredné školy, ktoré môžu ukončiť maturitnou skúškou a odbory len s výučným listom už nie sú atraktívne. Tento trend môže v budúcnosti spôsobiť to, že remeselníci v kraji budú chýbať.