Téma 5.10. Svetový deň učiteľov

Témy & Rozhovory

Učitelia hrajú nezastupiteľnú úlohu pri rozvíjaní talentu detí a mládeže. 5. októbra si prácu miliónov učiteľov a ich kolegov po celom svete pripomíname oslavami Svetového dňa učiteľov. Nároky na učiteľov v tomto rýchlo sa meniacom svete neustále narastajú. O tom, s čím všetkým si musia vo svojej profesii poradiť sme sa rozprávali s mladou učiteľkou ZŠ Hroncova, Štefániou Škodiovou a oslovili sme aj ministerstvo školstva či samosprávy.