Téma 11.3. Rodokmene

Témy & Rozhovory

Genealogická tabuľka, ktorá uvádza všetkých potomkov určitej osoby a ktorá sa často spomína v súvislosti s kráľmi či šľachtou. Aj takto by sme mohli charakterizovať rodokmeň alebo inak rozrod. Na Slovensku je možné dopátrať sa k predkom približne do 18 storočia. Ak sa chceme dozvedieť niečo viac o svojich blízkych z minulosti, mali by sme v prvom ráde začať pátrať aj my sami. Ako? V téme viac povie genealóg a spracovateľ rodokmeňov Michal Rázus.

Návrat k téme po 14.00