Marcové knihy 31.03. Marián Andričík

Knihy

Marián Andričík je prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Okrem pôsobenia na univerzite sa venuje aj prekladateľskej činnosti. Momentálne prekladá biblický epos Johna Miltona Stratený raj. Medzi obľúbenými knihami literárneho vedca nájdeme literárnu klasiku aj drsný príbeh z vojny.