Marcové knihy 29.03. Martin Hlavatý

Knihy

Martin Hlavatý je Manažér skupiny Smola a Hrušky žije v Danišovciach na Spiši. Ako kultúrno-osvetový pracovník sa venuje projektom v oblasti divadla, literatúry a subkultúram. Organizuje festivaly a kultúrne podujatia. Od roku 2002 Je tiež členom Spišského literárneho klubu A vydal debutovú zbierku poviedok "Nadrobené", v ktorej čerpá z dôverne známeho dedinského prostredia a z poznania ľudí, ktorí v ňom žijú. Nebude však hovoriť o svojej knihe, ale o preňho zásadných a dokonca od viacerých slovenských autoroch.

Foto