Marcové knihy 28.03. Kristína Kalináčová

Knihy

Katarína Kalináčová je žiačkou 9. ročníka ZŠ Hroncova. K čítaniu sa dostala už v mladom veku. Ktoŕe knihy ale patria k jej obľúveným?