Marcové knihy 22.03. Zuzana Tkáčová

Knihy

V mnohých školách na východnom Slovensku pôsobia inšpiratívni učitelia, ktorí sú pre svojich žiakov vzorom. Jednou z nich je aj Zuzana Tkáčová, ktorá učí informatiku na Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach a zároveň pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. V roku 2018 získala prestížne ocenenie Učiteľ Slovenska. Knihy sprevádzajú Zuzanu Tkáčovú celý život, a to nielen v povolaní, ale aj v súkromí.