Dopravný servis 4.12. - 13:40

DOPRAVNÝ SERVIS RÁDIA KOŠICE AJ VO VAŠOM MOBILE:

Stiahnite si aplikáciu, vďaka ktorej budete detailne a presne vedieť o všetkom, čo sa deje na východoslovenských cestách. NOVÝ DOPRAVNÝ SERVIS nájdete aj v aplikácii KOŠICE ONLINE, je voľne dostupný v GooglePlay a AppStore. Kliknite si na sekciu DOPRAVNÝ SERVIS, pridajte fotku, video a informácie priamo z miesta.


VŠEOBECNÁ SITUÁCIA NA CESTÁCH:

Slovenská správa ciest informuje:

Všetky sledované úseky diaľnic a rýchlostných ciest na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký .

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, v hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska miestami pokrytý vrstvou kašovitého, utlačeného, miestami zľadovateného snehu v hrúbke 1-3 cm.

Horské prechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, ojedinele mokrý. Na HP Vrchslatina, Látky-Prašivá, Dobšiná, Súľová, Grajnár, Štós a Vernár nachádza vrstva miestami kašovitého až utlačeného snehu hrúbky 1-3 cm. Na HP Huty (II/584) je poľadovica!

UPOZORNENIE PRE VODIČOV:

  • Pozor na poľadovicu na cestách I/72 Čertovica - Kráľova Lehota. Miestami zľadovatený sneh hr. 1-2 cm je na cestách II/542 Spišská Belá - Spišská Stará Ves a na cestách III. tried v obvodoch Haligovce a Spišská Stará Ves.
  • Cesta II/549 v úseku Úhornianske sedlo - Krásnohorské podhradie je v zimnom období neudržiavaná a uzavretá pre všetku dopravu!
  • Úseky I/64 Nitrianske Pravno - Fačkovské sedlo , HP Príslop (cesta I/78) a a HP Šútovce (cesta III/1774) sú počas zimnej sezóny uzavreté pre vozidlá nad 10m !

 

DOPRAVNÉ NEHODY:

 

Aktuálne zdržanie:

-

 

Aktuálne obmedzenia:

- KE: na Žriedlovej oprava výtlkov, obmedzenia

- KE: od Alvinczyho smerom k Čižíku, v pravom pruhu práce na ceste.

- KE: na ulici Protifašistických bojovníkov smer železničná stanica, rozkopávka v pravom pruhu.

- KE: medzi Národnou bankou a Mierom, obojsmerná rozkopávka v pravom pruhu.

- GL okolie: na ceste z Jakloviec do Margecian, práce, premávku riadi semafor.

- PO: uzavretý most na ulici Pod Hrádkom, v mestskej časti Solivar z dôvodu zlého technického stavu. V rámci presmerovania dopravy je časť Ondavskej ulice dočasne obojsmerná.

- HE: Družstevná od MI smer centrum, zúžené na dva pruhy, aj so zdržaním.

- HE okolie: práce a obmedzenia medzi HE a Hažínom nad Cirochou, zdržanie,

- KK: práce na Michalskej na konci mesta smer Spišská Belá, riadená premávka, mierne zdržanie

 

Radary:

- KE: na konci Barce smer von z mesta

- KE: na konci Krásnej v smere na Hutku

- KE okolie: v Haniske v smere na USS

- KE okolie: na vjazde do Zemplínskej teplice od Košíc

- R4: smer Maďarsko pred hranicami, pozor ale aj opačne z Maďarska

 

Hliadky:

- PO okolie: v obci Víťaz pri Jednote

- KK: Spišská Belá smer Slovenská Ves, na parkovisku

 

Dlhodobé obmedzenia:

- KE okolie: rekonštrukcia mosta cez potok Úhorná pred obcou Smolník, sledujte značenie.

- KE okolie: oprava mosta za Dvorníkmi smer Včeláre, semafor, zdržanie obojsmerne.

- GL okolie: na ceste z Jakloviec do Margecian, práce, premávku riadi semafor.

- GL okolie: semafor na moste cez Hnilec v Jaklovciach, medzi pumpou a kameňolomom

- PO: Na Škultétyho ulici platí zákaz vjazdu pre nákladné vozidlá. Dôvodom je nepriaznivý technický stav frekventovaného mosta nad železničnou traťou. Nákladná doprava je  odklonená po obchádzkovej trase cez Masarykovu alebo cez Kuzmányho ulicu. (Obmedzenie sa týka nákladných vozidiel nad 3,5 tony, ktoré majú zakázaný prejazd cez miestnu komunikáciu v úseku od križovatky s ulicami Masarykova a Kuzmányho po križovatku s Budovateľskou ulicou.)

- PO: pri výjazde z Partizánskej na Masarykovu ulicu v Prešove opätovne platí dočasný zákaz odbočenia vľavo.

- PO: V Prešove komplexná rekonštrukcia Jarkovej ulice.

- PO okolie: rekonštrukčné práce na úseku cesty Demjata-Raslavice. Semafor riadi premávku.

- LE: uzavretá východná časť Námestia Majstra Pavla. Dôvodom sú práce súvisiace s druhou etapou obnovy námestia. Uzávera potrvá do konca novembra.

- TV okolie: most cez rieku Ondava pri obci Sirník je pre havarijný stav uzatvorený pre všetky druhy dopravy aj pre chodcov. V smere z Veľkých Kapušian do Trebišova vedie obchádzka cez obec Oborín po ceste II/554 Oborín – Trhovište, následne po ceste I/19 z Trhovišťa do Sečoviec. V smere z Trebišova vedie obchádzková trasa po ceste I/79 do Kráľovského Chlmca alebo cestami druhej a tretej triedy.

- MI: obmedzenia na Stráňanskom moste cez rieku Laborec v Michalovciach. Most je pre vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony úplne neprejazdný, výnimkou sú autobusy.

- SV: práce na moste pod Starinou, v smere od Stakčína, riadi to semafor  

- KK: Otvorený dočasný most cez rieku Poprad. Autá v smere od Popradu sú smerované cez pôvodný most, v smere od Spišskej Belej slúži provizórny most. Nový vjazd na parkovisko ku Lidlu je zo Slavkovskej ulice

- SNV: POZOR! V Spišskej Novej Vsi na ul. Starosaskej sa prepadol chodníkový most pre chodcov a cyklistov. Došlo tam k úprave dopravnej situácie na moste v smere od sídliska Mier. Na vozovke mesto pristúpilo k vyhradeniu jedného jazdného pruhu pre chodcov. Sledujte značenie a obchádzkovú trasu.