Dopravný servis 29.11. - 17:40

DOPRAVNÝ SERVIS RÁDIA KOŠICE AJ VO VAŠOM MOBILE:

Stiahnite si aplikáciu, vďaka ktorej budete detailne a presne vedieť o všetkom, čo sa deje na východoslovenských cestách. NOVÝ DOPRAVNÝ SERVIS nájdete aj v aplikácii KOŠICE ONLINE, je voľne dostupný v GooglePlay a AppStore. Kliknite si na sekciu DOPRAVNÝ SERVIS, pridajte fotku, video a informácie priamo z miesta.


VŠEOBECNÁ SITUÁCIA NA CESTÁCH:

Slovenská správa ciest informuje:

Všetky sledované úseky diaľnic a rýchlostných ciest na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý.

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami v hornatejších oblastiach východného Slovenska pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu do 3 cm.

Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý okrem HP Grajnár,  Branisko, Dobšiná, Štós, Čertovica, Vrchslatina, kde sa na vozovkách nachádza vrstva čerstvého až kašovitého, miestami utlačeného snehu hr. 1-3 cm. Na HP Vernár je zľadovatený sneh do 3 cm.

UPOZORNENIE PRE VODIČOV:

  • Pozor! HP Vernár je uzavretý pre vozidlá nad 3,5 t pre zľadovatený sneh!
  • Hmla s dohľadnosťou do 100 m je v lokalite Štós.

 

DOPRAVNÉ NEHODY:

-

 

Aktuálne zdržanie:

-

 

Aktuálne obmedzenia:

- KE: od Alvinczyho smerom k Čižíku, v pravom pruhu práce na ceste.

- KE: Kavečany smer mesto na viacerých miestach opravujú výtlky, pozor za zákrutami.

- KE: na ulici Protifašistických bojovníkov smer železničná stanica, rozkopávka v pravom pruhu.

- KE: medzi Národnou bankou a Mierom, obojsmerná rozkopávka v pravom pruhu.

- KE: rekonštrukčné práce na oprave mosta pri križovatke Herlianska a Trieda arm. gen. Ludvíka Svobodu pri OC Laborec. Obmedzenia sú vyznačené dopravným značením.

- KE: dopravné obmedzenia na Hlinkovej ulici pre rekonštrukciu mosta cez rieku Hornád.

- KE okolie: odstavený kamión na krajnici v Slanci pri cintoríne smer Košice, treba ho obchádzať

- KE okolie: Slanec smer Slanské Nové Mesto, práce, semafor, blokovaný pravý pruh.

- GL okolie: na ceste z Jakloviec do Margecian, práce, premávku riadi semafor.

- PO: uzavretý most na ulici Pod Hrádkom, v mestskej časti Solivar z dôvodu zlého technického stavu. V rámci presmerovania dopravy je časť Ondavskej ulice dočasne obojsmerná.

- HE: Družstevná od MI smer centrum, zúžené na dva pruhy, aj so zdržaním.

- HE okolie: práce a obmedzenia medzi HE a Hažínom nad Cirochou, zdržanie,

- PP okolie: práce na modernizácii cesty II. triedy Poprad – Starý Smokovec. Na tomto úseku preto platia dopravné obmedzenia v podobe čiastočnej uzávierky ciest.

- KK: práce na Michalskej na konci mesta smer Spišská Belá, riadená premávka, mierne zdržanie

 

Radary:

-

 

Hliadky:

-

 

Dlhodobé obmedzenia:

- KE okolie: rekonštrukcia mosta cez potok Úhorná pred obcou Smolník, sledujte značenie.

- KE okolie: oprava mosta za Dvorníkmi smer Včeláre, semafor, zdržanie obojsmerne.

- GL okolie: na ceste z Jakloviec do Margecian, práce, premávku riadi semafor.

- GL okolie: semafor na moste cez Hnilec v Jaklovciach, medzi pumpou a kameňolomom

- PO: Na Škultétyho ulici platí zákaz vjazdu pre nákladné vozidlá. Dôvodom je nepriaznivý technický stav frekventovaného mosta nad železničnou traťou. Nákladná doprava je  odklonená po obchádzkovej trase cez Masarykovu alebo cez Kuzmányho ulicu. (Obmedzenie sa týka nákladných vozidiel nad 3,5 tony, ktoré majú zakázaný prejazd cez miestnu komunikáciu v úseku od križovatky s ulicami Masarykova a Kuzmányho po križovatku s Budovateľskou ulicou.)

- PO: pri výjazde z Partizánskej na Masarykovu ulicu v Prešove opätovne platí dočasný zákaz odbočenia vľavo.

- PO: V Prešove komplexná rekonštrukcia Jarkovej ulice.

- PO okolie: rekonštrukčné práce na úseku cesty Demjata-Raslavice. Semafor riadi premávku.

- LE: uzavretá východná časť Námestia Majstra Pavla. Dôvodom sú práce súvisiace s druhou etapou obnovy námestia. Uzávera potrvá do konca novembra.

- TV okolie: most cez rieku Ondava pri obci Sirník je pre havarijný stav uzatvorený pre všetky druhy dopravy aj pre chodcov. V smere z Veľkých Kapušian do Trebišova vedie obchádzka cez obec Oborín po ceste II/554 Oborín – Trhovište, následne po ceste I/19 z Trhovišťa do Sečoviec. V smere z Trebišova vedie obchádzková trasa po ceste I/79 do Kráľovského Chlmca alebo cestami druhej a tretej triedy.

- MI: obmedzenia na Stráňanskom moste cez rieku Laborec v Michalovciach. Most je pre vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony úplne neprejazdný, výnimkou sú autobusy.

- SV: práce na moste pod Starinou, v smere od Stakčína, riadi to semafor  

- KK: Otvorený dočasný most cez rieku Poprad. Autá v smere od Popradu sú smerované cez pôvodný most, v smere od Spišskej Belej slúži provizórny most. Nový vjazd na parkovisko ku Lidlu je zo Slavkovskej ulice

- SNV: POZOR! V Spišskej Novej Vsi na ul. Starosaskej sa prepadol chodníkový most pre chodcov a cyklistov. Došlo tam k úprave dopravnej situácie na moste v smere od sídliska Mier. Na vozovke mesto pristúpilo k vyhradeniu jedného jazdného pruhu pre chodcov. Sledujte značenie a obchádzkovú trasu.