Dopravný servis 28.11. - 11:20

DOPRAVNÝ SERVIS RÁDIA KOŠICE AJ VO VAŠOM MOBILE:

Stiahnite si aplikáciu, vďaka ktorej budete detailne a presne vedieť o všetkom, čo sa deje na východoslovenských cestách. NOVÝ DOPRAVNÝ SERVIS nájdete aj v aplikácii RÁDIO KOŠICE, je voľne dostupný v GooglePlay a App Store. Kliknite si na sekciu DOPRAVNÝ SERVIS, pridajte fotku, video a informácie priamo z miesta.

 

VŠEOBECNÁ SITUÁCIA NA CESTÁCH:

- Na cestách prebieha dopravno-bezpečnostná akcia Sito. Potrvá do konca mesiaca. Cieľom je znížiť počet dopravných nehôd a ich následkov na živote a zdraví. Policajti sa počas akcie zamerajú predovšetkým na kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholu. Ich pozornosti však neuniknú ani rýchla jazda, zákaz používania mobilu počas jazdy či ďalšie povinnosti účastníkov cestnej premávky.

 

DOPRAVNÉ NEHODY:

-

 

Aktuálne zdržanie:

-

 

Aktuálne obmedzenia:

- KE okolie: v Budimíre prebieha výrub stromov, tvoria sa tam aj kolóny

- KE: Jantárová, pri križovatke s Krivou, smer centrum, rozkopávka pri zastávke, prejazdný len ľavý pruh

- KE: Dňa 28.11.2022 (pondelok) budú v čase od 09:00 - 15:00 vykonávané trhacie práce (odstrel) v kameňolome Hradová - Kostolianska cesta 1, Košice. Cesta bude počas vykonávania samotného odstrelu uzavretá obojsmerne hliadkami úplne na cca 5 - 10 minút.

- KE okolie: cestári medzi kruhovým objazdom pri Haniske a nadjazdom ponad R4, striedavá premávka (pokládka asfaltu)

- PP: smer Teplica prebieha oprava mosta, semafor, striedavá premávka

 

Radary:

- KE: Jantárova od Ryby smer Aupark

- KE: na konci Barce smer Šebastovce

- KE: na Prešovskej smerom na Zelený dvor

- KE okolie: na rovinke medzi Bidovcami a Ďurkovom

- KE okolie: v Budimíre obojsmerne

- D1: pred Lemešanmi smer KE

- D1: pred odpočívadlom Malý Šariš do PO

- PO okres: Hendrichovce smer výjazd na D1

 

Hliadky:

- KE okolie: Svinica smer KE

- TV: v Milhostove smer Hriadky

- MI: na Sobraneckej ceste pri kasárňach smerom von z mesta

 

Dlhodobé obmedzenia:

- KE: prebieha súvislá oprava cesty a jej priľahlých chodníkov na Masarykovej ulici

- KE: v Šaci cestári naďalej pracujú v hlavnej križovatke

- KE: z Komenského na Slovenskej Jednoty sa nedá odbočiť, rozkopávka

- KE: od Milosrdenstva jednosmerka na Turgenevovú, z Ostrovského tam neodbočíte, práce.

- KE: Obrancov mieru je dočasne jednosmerná, odbočiť tam je možné iba z Komenského, momentálne rozkopané a ťažko prejazdné, radšej sa úseku vyhnite.

- KE: kompletná rekonštrukcia cesty na Triede KVP, blokovaný pravý pruh, je tam aj znížená rýchlosť

- KE: prebieha rekonštrukcia Slaneckej cesty. Stavebné práce sú realizované v celej dĺžke ulice medzi MÚK Kapustníky a križovatkou s ulicou Meteorovou. Cesta II/552 bude v celom rekonštruovanom úseku Nižné Kapustníky – Meteorová /dĺžka 2.450 m/ prejazdná v dvoch jazdných pruhoch min. šírky 2,75 m – toto až na nevyhnutné výnimky bude platiť počas celej doby rekonštrukcie. Sledujte prenosné značenia. V celej dĺžke sú vypnuté semafory, je tam jeden prenosný semafor, rešpektujte ho a pozor na chodcov.

- KE okolie: začala sa prvá etapa rekonštrukcie cesty druhej triedy z Košíc po štátnu hranicu s Ukrajinou. Prvá etapa zahŕňa časť od Nižnej Hutky po Slanské Nové Mesto

- KE okolie: od Buzice smer Mokrance uzavretý most, obchádzka vedie cez Čečejovce

- PO: Cesta na Sekčovskej ulici v Prešove, v časti nad podchodom, prejde kompletnou rekonštrukciou. Hlavná cesta na ulici je čiastočne uzavretá a prejazdný je len jeden jazdný pruh. Zároveň dochádza k dočasnej výluke trolejbusovej dopravy na celej ulici a k úprave trasy linky mestskej hromadnej dopravy (MHD). Doprava je vedená striedavo približne v polovici profilu vozovky. Práce potrvajú do konca novembra 2022.

- PO: prebieha rekonštrukcia mosta na Škultétyho ulici, ktorý je úplne uzavretý. V najbližších križovatkách došlo k zmene dopravného značenia. V križovatkách Škultétyho – Masarykova – Kuzmányho a Škultétyho – Budovateľská sa v tejto súvislosti zmenili aj signálne plány.
Zmeny sa pre rekonštrukciu dotknú liniek mestskej hromadnej dopravy, počas uzávery nebude premávať trolejbusová linka číslo 38 a na linkách číslo 2, 5 a 7 dôjde k úpravám trás. Linka číslo 2 bude obsluhovaná autobusom a vznikne aj náhradná autobusová linka číslo 3. Práce potrvajú približne osem mesiacov.

- okres TV: most cez rieku Ondava pri obci Sirník na ceste II/552 je úplne uzavretý, a to až do konca roka. Dôvodom je zhoršovanie stavebno-technického stavu mostného objektu.

- MI: obmedzenia na Stráňanskom moste cez rieku Laborec v Michalovciach. Most je pre vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony úplne neprejazdný, výnimkou sú autobusy.

- VT: na vjazde do Kučína od N. Hrabovca vyfrézovaný úsek, označený na poslednú chvíľu, nestihnete pribrzdiť

- KK: Otvorený dočasný most cez rieku Poprad. Autá v smere od Popradu sú smerované cez pôvodný most, v smere od Spišskej Belej slúži provizórny most. Nový vjazd na parkovisko ku Lidlu je zo Slavkovskej ulice