Dopravný servis 14.5. - 8:20

DOPRAVNÝ SERVIS RÁDIA KOŠICE AJ VO VAŠOM MOBILE:

Stiahnite si aplikáciu, vďaka ktorej budete detailne a presne vedieť o všetkom, čo sa deje na východoslovenských cestách. NOVÝ DOPRAVNÝ SERVIS nájdete aj v aplikácii RÁDIO KOŠICE, je voľne dostupný v GooglePlay a App Store. Kliknite si na sekciu DOPRAVNÝ SERVIS, pridajte fotku, video a informácie priamo z miesta.

 

VŠEOBECNÁ SITUÁCIA NA CESTÁCH:

-

 

DOPRAVNÉ NEHODY:

-

 

Aktuálne zdržanie:

-

 

Aktuálne obmedzenia:.

- D1: úsek Prešov Juh-Prešov Západ vrátane tunela Prešov je uzavretý do 20.5.  

- KE: začala sa rekonštrukcia priechodu pre chodcov v križovatke ulíc Kováčska / Františkánska. Rekonštrukcia sa má robiť za plnej premávky s obmedzením premávky do jedného jazdného pruhu.

- KE: z Myslavy smerom na Bašku, za prvou zákrutou práce, dopravu riadi semafor.

- KE: na Svätoplukovej od Pošty 2 k Železničnej nemocnici.

- KE okolie: priechod cez Herlianske sedlo na Banské je uzavretý pre havarijný stav mosta.

- KE okolie: od Buzice smer Mokrance uzavretý most, obchádzka vedie cez Čečejovce.

- KE okolie: v Malej Ide smer Šemša práce, 2 semafory, zdržanie pri prejazde cca 3 min.

- KE okolie: medzi obcami Háj a Hačava prebieha oprava cesty. Práce by mali byť ukončené do júla tohto roka, prebiehajú vždy v jednom jazdnom pruhu.

- KE okolie: Jasov - časť Počkaj, rekonštrukcia mosta, doprava riadená semaformi.

- KE okolie: oprava mosta pri obci Zádiel, dopravu riadia semafory

- okres SO: Most v obci Záhor museli uzavrieť pre zlý technický stav. Práce by mali byť ukončené do októbra tohto roku.

- D1: čiastočná uzávierka ľavého jazdného pruhu na D1 pri Hybe, potrvá do 8. júna. Dôvodom sú stavebné práce na moste.

- SB: cesta zo SB na Červenú Vodu je do konca augusta pre práce uzavretá.

- SNV: V Spišskej Novej Vsi rekonštruujú cestu na ulici Medza, pozor na obmedzenia.

- okres SNV: Medzi obcami Rudňany a Poráč rekonštrukcia vozovky. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a svetelnou signalizáciou.

- okres KK: v obci Abrahámovce sa opravuje most a asfaltujú cestu, spomaľte a zvýšte opatrnosť, tvoria sa aj kolóny.

 

Radary:

- KE: medzi Košicami  a Šebastovcami

- KE: na Štefánikovej smer Jumbo

- KE okolie: v Čečejovciach pri kostole

- D1: za Spišským hradom smer Levoča

- R4: na začiatku od KE smer HU

 

Hliadky:

- KE okolie: za Sečovcami na Košice

- KE okolie: za K. Olšanmi v stúpaní v lesíku

- SV: na vjazde do Sniny od Belej

 

Dlhodobé obmedzenia:

- KE: prebieha rekonštrukcia Slaneckej cesty. Stavebné práce sú realizované v celej dĺžke ulice medzi MÚK Kapustníky a križovatkou s ulicou Meteorovou. Cesta II/552 bude v celom rekonštruovanom úseku Nižné Kapustníky – Meteorová /dĺžka 2.450 m/ prejazdná v dvoch jazdných pruhoch min. šírky 2,75 m – toto až na nevyhnutné výnimky bude platiť počas celej doby rekonštrukcie. Sledujte prenosné značenia. V celej dĺžke sú vypnuté semafory, je tam jeden prenosný semafor, rešpektujte ho a pozor na chodcov.

- KE okolie: rekonštrukcia mosta cez potok Úhorná pred obcou Smolník, sledujte značenie.

- GL okolie: na ceste z Jakloviec do Margecian, práce, premávku riadi semafor.

- PO okolie: rekonštrukčné práce na úseku cesty Demjata-Raslavice. Semafor riadi premávku.

- PO: obmedzený jeden pruh na moste na ulici Pod Hrádkom, v mestskej časti Solivar z dôvodu zlého technického stavu.

- PO: prebieha rekonštrukcia mosta na Škultétyho ulici, ktorý je úplne uzavretý. V najbližších križovatkách došlo k zmene dopravného značenia. V križovatkách Škultétyho – Masarykova – Kuzmányho a Škultétyho – Budovateľská sa v tejto súvislosti zmenili aj signálne plány.
Zmeny sa pre rekonštrukciu dotknú liniek mestskej hromadnej dopravy, počas uzávery nebude premávať trolejbusová linka číslo 38 a na linkách číslo 2, 5 a 7 dôjde k úpravám trás. Linka číslo 2 bude obsluhovaná autobusom a vznikne aj náhradná autobusová linka číslo 3. Práce potrvajú približne osem mesiacov.

- MI: obmedzenia na Stráňanskom moste cez rieku Laborec v Michalovciach. Most je pre vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony úplne neprejazdný, výnimkou sú autobusy.

- okres TV: most cez rieku Ondava pri obci Sirník na ceste II/552 je úplne uzavretý, a to až do konca roka. Dôvodom je zhoršovanie stavebno-technického stavu mostného objektu.

- SV: práce na moste pod Starinou, v smere od Stakčína, riadi to semafor  

- KK: Otvorený dočasný most cez rieku Poprad. Autá v smere od Popradu sú smerované cez pôvodný most, v smere od Spišskej Belej slúži provizórny most. Nový vjazd na parkovisko ku Lidlu je zo Slavkovskej ulice

- PP: prebieha rekonštrukcia mosta na Mnoheľovej ulici. Z tohto dôvodu dochádza k obmedzeniam v cestnej premávke a k úplnej uzávere mosta. Obchádzka je vedená po priľahlých miestnych cestách, a to po uliciach 1.mája - Hviezdoslavova - Dominika Tatarku. Na ulici Nábrežie Jána Pavla II. - medzi ulicami Mnoheľova a Dominika Tatarku - sa dočasne otočí jednosmerná cesta do opačnej strany. Obmedzenia budú trvať približne do konca mája.

- SNV: POZOR! V Spišskej Novej Vsi na ul. Starosaskej sa prepadol chodníkový most pre chodcov a cyklistov. Došlo tam k úprave dopravnej situácie na moste v smere od sídliska Mier. Na vozovke mesto pristúpilo k vyhradeniu jedného jazdného pruhu pre chodcov. Sledujte značenie a obchádzkovú trasu.