Dopravný servis 13.10. - 18:40

DOPRAVNÝ SERVIS RÁDIA KOŠICE AJ VO VAŠOM MOBILE:

Stiahnite si aplikáciu, vďaka ktorej budete detailne a presne vedieť o všetkom, čo sa deje na východoslovenských cestách. NOVÝ DOPRAVNÝ SERVIS nájdete aj v aplikácii KOŠICE ONLINE, je voľne dostupný v GooglePlay a AppStore. Kliknite si na sekciu DOPRAVNÝ SERVIS, pridajte fotku, video a informácie priamo z miesta.


VŠEOBECNÁ SITUÁCIA NA CESTÁCH:

- SHMÚ: výstrahy prvého stupňa pred snežením v Tatrách a okolitých okresoch

 

DOPRAVNÉ NEHODY:

-

 

Aktuálne zdržanie:

-

 

Aktuálne obmedzenia:

- KE: Ružínska ulica, rekonštrukčné práce na oprave cesty a chodníkov.

- KE: v križovatke na Alejovej, Slaneckej pri Suzuki a pred konečnou na Važeckej, cestári opravujú električkové a cestné prejazdy.

- KE: na konci Prešovskej smer Furča, práce na ceste.

- KE: rekonštrukčné práce na oprave mosta pri križovatke Herlianska a Trieda arm. gen. Ludvíka Svobodu pri OC Laborec. Obmedzenia potrvajú približne do konca októbra 2021 a sú vyznačené dopravným značením

- KE: dopravné obmedzenia na Hlinkovej ulici pre rekonštrukciu mosta cez rieku Hornád

- KE okolie: práce na novom kruhovom objazde a na moste v Malej Ide

- KE okolie: oprava mosta za Dvorníkmi smer Včeláre, semafor, zdržanie obojsmerne.

- GL okolie: semafor na moste cez Hnilec v Jaklovciach, medzi pumpou a kameňolomom

- SNV okolie: cestu opravujú za Richnavou, smer Krompachy, semafor púšťa dopravu striedavo, 

- SK okolie: do nedele 24. októbra do 22.00 h. je úplne uzavretá cesta v úseku Šarišský Štiavnik (horizont) – Rakovčík v okrese Svidník.

- SNV okolie: Spišské Vlachy smerom na Krompachy, riadená premávka semaforom.

- TV okolie: cestári od Zbehňova až za Malými Ozorovcami, semafor obojsmerne

- TV okolie: most cez rieku Ondava pri obci Sirník je pre havarijný stav uzatvorený pre všetky druhy dopravy aj pre chodcov. V smere z Veľkých Kapušian do Trebišova vedie obchádzka cez obec Oborín po ceste II/554 Oborín – Trhovište, následne po ceste I/19 z Trhovišťa do Sečoviec. V smere z Trebišova vedie obchádzková trasa po ceste I/79 do Kráľovského Chlmca alebo cestami druhej a tretej triedy.

- MI: obmedzenia na Stráňanskom moste cez rieku Laborec v Michalovciach. Most je pre vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony úplne neprejazdný, výnimkou sú autobusy.

- HE okolie: Cestári pracujú medzi HE a Hažínom nad Cirochou, mierne zdržanie

- PO: prebieha rekonštrukcia Sládkovičovej ulice. V rámci stavebných prác bude kompletne vymenený asfalt na ceste a na chodníkoch pribudne nová dlažba. Rekonštrukcia bude ukončená do konca októbra 2021.

- PO okolie: semafor z dôvodu opravy mosta v Rokycanoch, prejazdný jeden pruh, zdržanie

- PO okolie: medzi Kapušanmi a Ladou + Nemcovcami a Lipníkmi dopravu riadi semafor z dôvodu rekonštrukcie cesty, počítajte so zdržaním. Mali by tam byť umiestnené do konca novembra.

- PO okolie: rekonštrukčné práce na úseku cesty Demjata-Raslavice. Semafor riadi premávku.

- PP: práce na Štefánikovej - zdržanie, zúžené pruhy

- PP okolie: Práce na modernizácii cesty II. triedy Poprad – Starý Smokovec. Na tomto úseku preto platia dopravné obmedzenia v podobe čiastočnej uzávierky ciest.

 - PP okolie: Vysoké Tatry, Starý Smokovec, cesta Slobody, práce na ceste.

- KK okolie: v obci Vlková riadená premávka semaforom pre práce na ceste.

- D1: čiastočne uzavretý ľavý jazdný pás pri obci Hybe, dôvodom je výmena zvodidiel na moste Hybica, rovnako pri Liptovskom Mikuláši, dôvodom je oprava diaľničného mosta cez potok Iľanovianka. Obmedzenia potrvajú do 31.októbra.

- LM okolie: Na vstupe do Liptovského Hrádku v smere od Liptovského Mikuláša prebiehajú práce na ceste, počítajte so zdržaním.

 

Radary:

-

 

Hliadky:

-

 

Dlhodobé obmedzenia:

- KE okolie: rekonštrukcia mosta cez potok Úhorná pred obcou Smolník, sledujte značenie.

- PO: Na Škultétyho ulici platí zákaz vjazdu pre nákladné vozidlá. Dôvodom je nepriaznivý technický stav frekventovaného mosta nad železničnou traťou. Nákladná doprava je  odklonená po obchádzkovej trase cez Masarykovu alebo cez Kuzmányho ulicu. (Obmedzenie sa týka nákladných vozidiel nad 3,5 tony, ktoré majú zakázaný prejazd cez miestnu komunikáciu v úseku od križovatky s ulicami Masarykova a Kuzmányho po križovatku s Budovateľskou ulicou.)

- PO: pri výjazde z Partizánskej na Masarykovu ulicu v Prešove opätovne platí dočasný zákaz odbočenia vľavo.

- PO: V Prešove komplexná rekonštrukcia Jarkovej ulice.

- PO: Na viacerých komunikáciách na Sídlisku III budú v najbližších mesiacoch prebiehať výkopové práce, ktoré si vyžiadajú čiastočné uzávierky ulíc až do 15.11.2021.

- KK: Otvorený dočasný most cez rieku Poprad. Autá v smere od Popradu sú smerované cez pôvodný most, v smere od Spišskej Belej slúži provizórny most. Nový vjazd na parkovisko ku Lidlu je zo Slavkovskej ulice

- SNV: POZOR! V Spišskej Novej Vsi na ul. Starosaskej sa prepadol chodníkový most pre chodcov a cyklistov. Došlo tam k úprave dopravnej situácie na moste v smere od sídliska Mier. Na vozovke mesto pristúpilo k vyhradeniu jedného jazdného pruhu pre chodcov. Sledujte značenie a obchádzkovú trasu.