Dopravný servis 01.08. - 16.40

DOPRAVNÝ SERVIS RÁDIA KOŠICE AJ VO VAŠOM MOBILE:

Stiahnite si aplikáciu, vďaka ktorej budete detailne a presne vedieť o všetkom, čo sa deje na východoslovenských cestách. NOVÝ DOPRAVNÝ SERVIS nájdete aj v aplikácii KOŠICE ONLINE, je voľne dostupný v GooglePlay a AppStore. Kliknite si na sekciu DOPRAVNÝ SERVIS, pridajte fotku, video a informácie priamo z miesta.

 

VŠEOBECNÁ SITUÁCIA NA CESTÁCH:

-  

 

DOPRAVNÉ NEHODY:

-

 

Aktuálne obmedzenia:   

- KE: V severnej časti Námestia osloboditeľov v Košiciach došlo k rozšíreniu pešej zóny v celkovej dĺžke 350 metrov, a to od križovatky s Bottovou ulicou - od hotela, po križovatku medzi Štúrovou a Mojmírovou ulicou pri obchodnom dome. Okrem chodcov môžu novovzniknutú pešiu zónu využívať iba vozidlá MHD.

- KE: Mojmírova, Pribinova, Murgašova, pribudli tu obmedzenia, jednosmerky a dočasne dopravné značenie, opatrne 

- KE: Rastislavova v okolí Starej nemocnice rozkopávky a obmedzenia. Uzavretý pravý pruh pri výjazde z areálu nemocnice, smer centrum a nedá sa odbočiť z Mudroňovej smer Železníky. Sledujte značenie aj zo Železníkov!

- KE: rozkopávka v križovatke Gorkého - Slovenskej jednoty

- KE: do konca júla uzavretá Gorkého ulica v smere na Národnú triedu a zastávka Mlynská bašta smer Národné námestie je presunutá na Námestie Maratónu Mieru a spoje pokračujú cez Komenského.

- KE: Grešáková aj naďalej rozkopaná a neprejazdná

- KE okolie: cesta medzi Beniakovcami a Hrašovikom pre práce neprejazdná

- KE okolie: Folkmarsky kopec a obec Veľký Folkmar, semafor.

- SNV: POZOR! V Spišskej Novej Vsi na ul. Starosaskej sa prepadol chodníkový most pre chodcov a cyklistov. Doprava motorovými vozidlami ohrozená nebola a táto je zabezpečovaná plynule ďalej. Prechod pre chodcov cez rieku Hornád je smerovaný k druhej pešej lávke vo vzdialenosti cca. 150 m. 

- SNV: 1. a 2. augusta pozor na zvýšený počet ľudí a áut, sú to návštevníci podujatia Živé sochy - pre peších je tu regulovaný vstup, priestor festivalu je ohraničený, a to v parkovej časti medzi sochou gen. Nálepku a Evanjelickým kostolom.

- PO: pri výjazde z Partizánskej na Masarykovu ulicu v Prešove opätovne platí dočasný zákaz odbočenia vľavo.

- PO: V Prešove komplexná rekonštrukcia Jarkovej ulice. Od pondelka 27. júla do nedele 2. augusta bude kompletne uzavretá Jarkova ulica. 

- PO: rekonštrukcia Vranovskej ulice, rátajte s obojsmerným zdržaním. 

- Kapušany - PO viaceré práce na ceste, obojsmerne, označené, môžu sa tvoriť kolóny.

- PO okolie: medzi obcou Lipníky (okres Prešov) a Hanušovcami nad Topľou (okres Vranov nad Topľou) stavebné práce na rekonštrukcii tejto cesty, na tomto úseku až štyri svetelné signalizácie a riadená premávka. Práce aj na moste medzi Podlipníkmi a Hanušovcami n/T.

- PO - BJ: cesta PO-BJ rekonštrukčné práce na ceste, na mostoch, riadená premávka semaforom, rátajte so zdržaním 

 

Radary:

- KE: Strieborný superb hlavné ťahy, naposledy zelený dvor 

- KE okolie: Košický Klečenov smer Dargov 

 

Hliadky:

- MI: Hriadky smer Michalovce 

 

Dlhodobé obmedzenia:

- KE: Trieda KVP, práce pod mostom, 30 km/h. Práce aj pri Slovnaftke a pozor na chodcov, aktuálne aj práce na "ostrovčeku"

- KE: Čermeľská cesta - rekonštrukcia mosta v smere na Bankov: čiastočná uzávierka na tejto ceste II/547 až do 3.8.2020. Zmena organizácie dopravy, od KE smer Margecany a SNV prejazdné cez odstavnú plochu vpravo, smer Bankov sa riaďte podľa prenosnej svetelnej signalizácie. Vo všeobecnosti zvýšte opatrnosť v tomto úseku.

- KE okolie: Pred Ružínskym mostom v smere na KE čiastočné obmedzenie 

PO: Na Škultétyho ulici platí zákaz vjazdu pre nákladné vozidlá. Dôvodom je nepriaznivý technický stav frekventovaného mosta nad železničnou traťou. Nákladná doprava je  odklonená po obchádzkovej trase cez Masarykovu alebo cez Kuzmányho ulicu. (Obmedzenie sa týka nákladných vozidiel nad 3,5 tony, ktoré majú zakázaný prejazd cez miestnu komunikáciu v úseku od križovatky s ulicami Masarykova a Kuzmányho po križovatku s Budovateľskou ulicou.)

- PO: uzavreté sú časti prešovských ulíc Štefánikova, Hviezdoslavova a Biskupa Gojdiča. Dôvodom je kompletná rekonštrukcia ciest a chodníkov v okolí budúceho OC Forum. Štefánikova ulica je uzavretá od križovatky s ulicami Grešova - Masarykova - Hlavná po križovatku s Hviezdoslavou ulicou (vrátane). Hviezdoslavova ulica od križovatky so Štefánikovou ulicou (vrátane) po začiatok Okružnej ulice pri zastávke MHD a Ulica Biskupa Gojdiča bude uzavretá v úseku od Hlavnej ulice po Jarkovú ulicu. Ulice Okružná, Janka Borodáča a neuzavreté úseky ulíc Štefánikova, Hviezdoslavova budú dočasne zaslepené. Zároveň bude jednosmerný úsek Hviezdoslavovej ulice dočasne obojsmerný.

- SB: zo Sabinova práce na moste, smer Ražňany.

- SL: v Ľubotíne semafor, riadená premávka, zdržanie do 5 min.

- LE:  zosuv svahu na ceste Levoča – Závada. Je to vyznačené, opatrne, lebo zosuv svahu poškodil časť cestného telesa cesty III. triedy.

- KK:  Otvorený dočasný most cez rieku Poprad. Autá v smere od Popradu sú smerované cez pôvodný most, v smere od Spišskej Belej slúži provizórny most. Nový vjazd na parkovisko ku Lidlu je zo Slavkovskej ulice