2.1. Na východe niečo nové

Témy & Rozhovory

Aj v novom roku pokračujeme s rubrikou *NA VÝCHODE NIEČO NOVÉ* Najbližšie sa vyberieme do Smižian, kde žije a tvorí Iveta Košíková. Dizajnérka, ilustrátorka a kreatívna duša. Medzi jej úspechy patrí aj 1. miesto v troch súťažiach: Folk nevesta 2018, ocenenie v sladkom Zdobení tort a módna skica Trenčín mesto módy. Torty, ktoré zdobí, vyzerajú ako umelecké diela, šaty, ktoré maľuje, sú originálne a jedinečné.

Foto